STVARNI IZVOR DEMOKRACIJE I SLOBODE IZRAŽAVANJA JE ISLAM

 

Bez obzira kakvog su mentaliteta, religije ili nacionalnosti, svi ljudi našeg doba imaju jedan zajednički zahtjev, a to je sloboda. Ljudi ostaju zdravi sve dok se osjećaju slobodnim u tjelesnom i mentalnom smislu, dok se slobodno izražavaju i dok žive onako kako žele. Osoba stavljena pod presiju u bilo kojoj sferi njezina života počinje ubrzano da gubi spokojstvo, radost i stvaralačke sposobnosti. Kada se prisjetimo hladnog, tužnog izraza lica i tupoće u pogledima većine ljudi iz Sovjetske Rusije i Kine u skorijoj povjesti, još jednom ćemo shvatiti koliko je važno u životima ljudi da su u mogućnosti da razmišljaju slobodno i da slobodno žive svoje živote.


        Sloboda, koja čini bitan dio ljudskog života i podiže životni standard, blagoslov je od Boga za ljudska bića. Neki ljudi, koji ne poznaju moral religije, a posebno islama ili pribavljaju informacije iz neistinitih izvora i primjera, mogu imati nekoliko predrasuda i pogrešnih ubjeđenja o ovoj temi. U potpunom nedostatku istinitosti, ovi ljudi pretpostavljaju da je će islam suziti njihov životni prostor i slobodu, kontrolirati njihove misli i ograničiti umjetnosti i znanost. Činjenica je međutim da je islam religija koja obezbjeđuje sve vrste intelektualnih sloboda kao i slobodu vjeroispovjesti i izražavanja, kaja štiti sva ljudska prava i, što je najvažnije, predstavalja istinsku slobodu ljudima.

Dakle, slijedeće bi trebalo biti jasno: Bog želi obezbjediti olakšanje, udobnost, sreću i radost ljudima. Bog ne čini nepravdu ljudima. Vjerovanje, koje je Božija zapovjed, također ukazuje ljudima kraticu do najmirnijeg, blaženog, najsigurnijeg, najkvalitetnijeg i najugodnijeg života. U pogledu vjeroispovijesti nema prisile. Osoba vjeruje u Boga i živi u skladu s religojom, uviđajući postojanje Boga i Njegovo Jedinstvo putem svoje svijesti. Religija je prihvatanje srcem. Ako je osoba prisiljena živjeti religioznim životom, onda ta osoba nije posvećena i ona jednostavno postaje licemjer. Kao što smo i upozoreni u Kur'anu, licemjer je netko tko zaslužuje Božiju kaznu i čije je mjesto na dnu Pakla. Nadalje, licemjeri ne samo da sami sebi nanose štetu svojom neiskrenom i prevrtljivom naravi, već također predstavljaju prijetnju cijelom društvu kao cjelini. 

Stvarati takvu opasnosti vlastitim rukama, stvarati licemjere i licemjeran sistem je nešto što musliman ni pod kakvim okolnostima ne bi smio željeti. Svaki musliman, kako i zahtjeva Kur'anski moral, je odgovoran za ukazivanje na pravi put ljudima, pozivanje na dobro i suzbijanje zla. Ali ovo nikada ne podrazumijeva tjeranje drugih da misle, žive, ponašaju se i oblače isto kao i on. Musliman ukazuje na istinu i drugima ostavlja pravo ličnog izbora. Ovo je zapovjed o kojoj nas Bog obavještava u Kur'anu. 

Uz sve ovo, musliman želi da se sve vrste mišljenja i uvjerenja slobodno mogu izraziti u društvu. On poštuje stavove, gledišta i živote drugih. On želi da se iskažu i oni sistemi koji nisu u skladu s religijskim moralom ili su čak nevjernički, kao što su ateističke ideologije i shvatanja, kako bi on mogao dati svoj odgovor na to u znanstvenom i ideologijskom smislu. Zabranjivanje stavova i ideologija i njihova presija nije olakšanje za muslimana. Naprotiv, to je stanje koje će učiniti predstavljanje religije komplikovanijim i znanstvenu borbu težom. U okružanju gdje se svi mogu slobodno izraziti, religija se lakše razvija i postaje jača. 

Nadalje, musliman zna da svaki čovjek živi svoju sudbinu koju mu je namijenio Bog. On je svjestan da je ateist upravo ateist zato što ga je Bog takvog stvorio. Ili, on zna da nevjernik ne vjeruje u Boga jer mu je to preodređeno od Boga. U skladu s tim, on zaista vjeruje da pripadnik druge religije pripada tamo jer Bog tako želi. On pristupa tim ljudima sa saosjećanjem, razumijevanjem i privrženošću. On želi da oni slobodno izražavaju svoje stavove, baš kako je i on sam u mogućnosti da čini isto. On želi da oni žive kako hoće i da nemaju poteškoća, baš kao što je i on sam slobodan da ispunjava svoje akte vjerovanja. Sigurno ovo ne znači da bi trebao odobravati nemoral ili okrutnost i jednostavno ih zanemarivati. Ipak, on se protiv toga neće boriti ugnjetavajući drugu stranu, stvarajući im pritisak, spriječavajući ih da govore, pišu i izraze svoje mišljenje slobodno. Naprotiv, on nastavlja svoju borbu strpljivo, lijepim riječima, skromnošću, privrženošću i poštovanjem. Kao što je ranije rečeno, musliman nije odgovoran za rukovođenje svim ljudima nego samo za ukazivanje tim ljudima na ispravan put. Bog je Taj koji vodi osobu. Musliman samo poziva na pravi put ali nikako sredstvima prisile. 

Kao što i vidimo, u biti islama postoji intelektualna sloboda, sloboda vjeroispovjesti i izražavanja. Neki ljudi pretpostavljaju da je demokracija došla na svijet sa starim Grcima. Međutim, Bog je taj koji podučava ljude demokraciji. Od vremena Adama/poslanika Adema (as) svi su poslanici bili pravi predstavnici intelektualne slobode i poštivanja drugačijih stavova. Bit svih primarnih koncepata – slobode ili pravde, jeste ne stvarati nikome pritisak, tretirati sviju kao građane prve klase, poštivati i vjerovati ljudima, ne suditi nikome na osnovu njegovih stavova - koji su u vezi sa demkracijom, prisutni u religijskom moralu. Kroz povjest, ljudi su naučili te koncepte ispravno vjerujući,a  na njih ih je upućivao Bog, a bili su i svjedoci u najljepšim primjerima u toku vremena kada su ljudi živjeli u skladu sa ispravnim religijama. Kada pogledamo vremena kada su ljudi bili ugnjetavani zbog svog mišljenja i drugačije ideologije, pripadnici nekoliko religija su ponižavani, dok su umjetnost, znanost i arhitektura odumirale. Ljudi su izgubili radosti života i skoro se pretvorili u robote. Spaljivanje knjiga, ubistva, masakri, genocidi, sve je to postalo rašireno, i uviđamo sada nepravilnosti nevjerničkih, ateističkih ideologija, te onih koji interpretiraju religiju radikalno udaljavajući ju od njene istinske biti. 

Dokazi koji upućuju da, jednom kada se živi po pravilima vjere koja je predstavljena u Božijim zapovjedima, istinska pravda, demokracija, poštovanje i ljubav za kojima ljudi žude, mogu se iskusiti, na što upućuju i divne, dobre vijesti našeg poslanika (savs):

Vrlo brzo, demokracija, bratstvo, ljubav, prijateljstvo i mir će, Božijom voljom, neprikosnovoeno dominirati svijetom i ljudi će iskusiti radost, sreću i obilje vjere najviše što budu mogli.

Kao što se jasno vidi u ajetima, hadisima poslanika (savs) i riječima velikih islamskih učenjaka, vrijeme u kojem živimo je vrijeme pred kraj svijeta. Teška i problematična vremena kraja svijeta će okončati u ovom stoljeću, za što će kao instrumenti poslužiti Isus/poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi (as), i svijet će kročiti u potpuno novu, svijetlu sferu.

Predstavljanje Jednoće i Jedinstva Boga na najljepši i najmudriji način, i predstavljanje islama ljudima na način kako je opisano u Kur'anu predstavlja vrlo bitan temelj za svijetle dane koji će doći u skoroj budućnosti. Mi želimo da Bog također uspostavi ovakvo činjenje kao instrument za dostizanje ljepota o kojima je riječ. Želimo da dan kada budemo vidjeli „ljude kako u redovima ulaze u vjeru u Jedinog Boga“ dođe što prije.

2012-08-09 10:14:40

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top