TAJNE KOJE JE OTKRIO BEDIUZZAMAN SAID NURSI O STOLJEĆU U KOJEM ŽIVIMO

 

Prije nego ga je Bog pozvao k sebi 1960. godine, Bediuzzaman Said Nursi, mudžaddid (renovator Islamskog mišlenja) 13. Stoljeća po Hidžri, proveo je svoj cijeli život pozivajući ljude da vjeruju u Boga i da žive u skladu s moralnim vrijednostima Kur'ana. Mnogo je propatio na tom putu, ali je uvijek bio zadovoljan svojim životom i suočavao se sa svim poteškoćama na koje je nailazio s velikom pokornošću, hrabrošću, vjerom i radošću. Njegova kolekcija „Risale-i Nur“, komentar Kur'ana, je puna mudrih učenja koja jasno ukazuju na njegovu ljubav prema Bogu, njegovu duboku vjeru i njegovu posvećenost religiji.

Bediuzzaman je učenjak koji je, uz to što je imao jaku vjeru, također posjedovao i tajno znanje o događajima koje mu je otkrio Svemogući Bog. Mnogi takvi događaji su se dogodili za vrijeme našeg života.

Bediuzzaman Said Nursi je opisao na koji će način  satanistički sustav povećati svoj utjecaj u 40 do 50 godina nakon njega i kako će se progoni i mučenja muslimana pojačati: “U ovo vrijeme, ljudski grijeh ne ostaje samo jedan grijeh, nego ponekad raste i množi se na stotine. (...) U OVO VRIJEME, A POSEBICE 40 DO 50 GODINA POSLIJE, zlo i izopačenost neće ostajati samo na počinitelju; PRAVA MOŽDA I NEKOLIKO MILUONA MUSLIMANA ĆE BITI KRŠENA. MNOGI ĆE SE PRIMJERI POKAZATI ZA 40 DO 50 GODINA.“ (Period pisanja “starog Saida” , Hudba iz Damaska, str. 350-1)

Baš u toj hudbi Bediuzzaman je dao važne izjave o stanju islamskog svijeta za 40 do 50 godina nakon što učitelj biva pozvan u Mislost Bogžiju 1960. godine, što ukazuje na datume:

1960 + 40 = 2000.
1960 + 50 = 2010.

Zaista, u skladu s datumima, jasno i čudesno ispripovjedanih od Bediuzzaman Said Nursi-ja utjecaj satanističkog sustava se povećao tokom 2000-tih godina. Od ranih 2000-ih islamski svijet je bio pod uticajem ozbiljnih problema kao što su sukobi, bezvlašće, teror i pogubljenja nevinih, što ukazuje na to da je Sotona na djelu. Muslimanske zemlje, a specijalno Afganistan i Irak, bile su napadnute i tiranski despoti su činili strašne okrutnosti tamo.

Njegovo predviđanje događaja iz 1971. godine

Na osnovu „abdžad proračuna“ Kur'anskih ajeta Bediuzzaman je prorekao događaje koji su se desili 1971. godine, 20 godina unaprijed, i svi su se oni obistinili kasnije.

„Abdžad proračun“ na osnovu 3. ajeta sure al-Falaq, koji glasi “ i od zla mrkle noći kada razastre tmine,“ otkriva datum u 1971. godini, a  Bediuzzaman Said Nursi o 1971. godini kaže slijedeće:

“Ako se saberu, daju 1971, i obavještavaju o nekom groznom zlu na taj datum. Ako se uzroci toga, koji danas postoje ne otklone, udarac će zasigurno biti strašan.“ (Zrake/Plodovi vjere – Jedanaesta tema - str.289)

1971. godine Turska je bila na ivici vojnog puča, izdat je proglas i ovi su događaji imali ogroman utjecaj na društvenu i političku historiju države. Pratio ih je period bezvlašća, straha i terora. Bediuzzaman Said Nursi napisao je svoje „Zrake rasprava“ izmedju 1936. i 1949. godine. Znači, učitelj je prorekao društvene događaje koji su se dešavali 1971. godine, odnosno oko 30 godina unaprijed, i sve što je rekao se ostvarilo.

Njegovo proricanje formiranja Europske unije i radosna vijest o prevladavanju islamskih moralnih vrijednosti koje će uslijediti

U svom djelu “Munazarat,” (Rasprave) napisanim 1911. godine, Bediuzzaman  je prorekao osnivanje Europske unije, čiji su temelji postavljeni tek 46 godina kasnije:

“U to vrijeme stari Said je rekao: ‘OSMANSKA VLADA JE TRUDNA EUROPOM. ONA će IZRODITI NEŠTO KAO EUROPU. A Europa je trudna islamom; i donijet će na svijet islamsku državu.  On je ovo rekao šejhu Bahidu. On je kasnije lično rekao: „Ja to potvrđujem.“ (Munazarat, str. 147)

Proričući Europsku uniju, Bediuzzaman je također prorekao prevlast islamskih moralnih vrijednosti pred kraj svijeta:
„EUROPA JE TRUDNA ISLAMOM; I DONIJET ĆE NA SVIJET ISLAMSKU DRŽAVU.“ (Munazarat, p. 147)

On je znao da će komunizam pasti

Još jedno Bediuzzamanovo predkazanje tiče se pada komunizma i SSSR-a, skoro 80 godina nakon njegova života. Said Nursi je prorekao ovaj događaj, toliko unaprijed da to tada niko nije mogao zamisliti, obraćajući se jednom ruskom vojniku:

“Tri će se svjetla upaliti jedno iza drugog u islamskom svijetu Azije. Tri sjenke s tvoje strane na svako od njih bit će bačene. TRI DESPOTSKE ZAVJESE ĆE PASTI I SNIZATI SE, I JA ĆU DOĆI I IZGRADITI SVOJU ŠKOLU OVDJE.“

Ruski vojnik je rekao:
„Zapanjen sam tvojim optimizmom“
Bediuzzaman je odgovorio:
„A ja sam zapanjen tvojim razmišljanjem. Da li zaista misliš da je ova zima vječna? Svaka zima ima proljeće, i svaka noć ima zoru.“ („Nepoznati aspekti Bediuzzamana Saida Nursija“, str. 144, Nesil Yayınevi)

Bediuzzaman je znao unaprijed datum svoje smrti, kao i to da će njegov grob biti skriven
 
U svojoj poemi „Eddai“ („Onaj koji preklinje“) napisanoj 1920. godine Bediuzzaman Said Nursi je napisao detaljan datum svoje smrti i kako će njegov grob biti srušen ubrzo nakon toga. Abdžad vrijednost naziva poeme, „Eddai“, je 86, toliko godina je imao kada je umro.

“Moj uništeni grob u kome se nakupilo 79 mrtvih Saida sa svojim grijesima i tugama.“

Termin “sedamdeset devet mrtvih“ odnosi se na hidžretsku godinu 1379. Učitelj je umro te godine.
“Osamdeseti je spomenik nad grobom;“

 Kako je opisano ovim riječima, učiteljev grob je uništen ubrzo nakon njegove smrti, 1380. hidžretske godine i njegovi su ostaci premješteni na drugo mjesto.

Učitelj je „Eddai“ napisao nekad između 1918. i 1920. godine. Dakle, Božijom voljom i milošću, on je saznao vrijeme svoje smrti 40 godina unaprijed.

Pri tome, na stranici 186 njegove knjige „ Barla Postskriptum“, u pismu njegovu učeniku Hafi Aliju stoji: „... sluga Kur'ana 14. stoljeća služio je Kur'anu neposredno i bez izuzetka od devete do šezdesete godine...“ Učitelju je bilo 60 godina kada je pismo napisano. A iznad riječi „šezdeset“ učitelj je napisao riječi „osamdeset šest“ svojim rukopisom. Time je predvidio, 26 godina unaprijed, da će živjeti i služiti Kur'anu do OSAMDESET ŠESTE GODINE.

Nagovještaji Bediuzzamana Saida Nursija
o 1980-im i 1990-tim godinama
 
U svojoj slavnoj hudbi u Umadžadskoj džamiji u Damasku 1911. godine Bediuzzaman je obavjestio o važnim datumima za pojavljivanje Hazreti Mahdija (as) i razdoblju kada će on biti aktivan:

[13]71, SUNCE ĆE IZAĆI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POČETI DA IZLAZI. ČAK I AKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30 ILI 40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Said Nursi je naglasio vrijeme u periodu od 30 do 40 godina nakon 1371. godine po Hidžri

1371 + 30 = 1401 = 1980, vrijeme dolaska Hazrati Mahdija (as)
1371 + 40 = 1411 = 1990

Trideset godina nakon 1371. hidžretske godine, što je jednako 1400. godini po Hidžri, ili  1980. po gregorijanskom kalendaru, je datum koji je dao Poslanik (savs) za dolazak Hazreti Mahdija (as). 1990-te su godine kada je Hazreti Mahdi aktivan.
 

Bediuzzamanove napomene o 2001. godini

U slijedećim dijelovima Hudbe iz Damaska Bediuzzaman govori o 2000-tima, periodu od 50 godina ili polovini stoljeća, nakon hidžretske 1371. godine.

“... On je poslan na osam frontova osmorice neprijatelja. Počeo je da ih odbija, AKO BOG DA, ON ĆE IH SMRVITI ZA POLA STOLJEĆA.“ (Hudba iz Damaska, str. 25)

Hidžretska 1371 + 50 = Hidžretska 1421, ili 2001 po gregorijanskom kalendaru.
2000-te su veoma važno vrijeme, kada će Hazreti Mahdi (as) intelektualno utišati ateistički ideološki sustav na temelju naučno pribavljenih sredstava, filozofije i civilizacije.

Bediuzzaman Said Nursi opisao je internet godinama unaprijed

Svojim riječima, napisanim 1929. godine, Bediuzzaman Said Nursi govori o internetu koji se počeo koristiti 1980-ih godina.
… u vrlo kratkom vremenskom razdoblju TO se širi; bezbroj različitih razmjena, centara, svakovrsnih prijemnika i odašiljača, telefona, telegrafa i radija u svijetu tako da bi svaki od njih mogao izvesti te bezbrojne radnje istovremeno... (Riječi/Trinaesta Riječ – Druga stanica - str.174

U ovom odlomku Bediuzzaman govori o naprednoj tehnici koja će obavljati sve funkcije tehnološke opreme kakva je wireless, telegraf i radio. Jasno je da se u ovom odlomku Bediuzzaman osvrće na internet koji se počeo koristiti tek 50 godina nakon njegova života.

Bediuzzaman je prorekao dolazak Hazreti Mahdija (as) 1400-ih po Hidžri, stoljeće nakon njegova života

U svim njegovim izjavama koje su iznesene u različitim periodima, Bediuzzaman govori o 1400-tim  hidžretskim godinama kao o vremenu dolaska Hazreti Mahdija (as). U drugom pasusu Bediuzzaman  kaže da će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti 1400 godina nakon perioda blagoslova:

“[ONI] PRETPOSTAVLJAJU ČINJENICU KOJA ĆE SE DOGODITI U BUDUĆNOSTI, ZA NEKIH TISUĆU I ČETIRISTO GODINA, DA JE BLIZU NJIHOVA STOLJEĆA …” (Riječi, Dvadeset četvrta riječ: Treća zraka, Osmi princip, str. 318)

Kao što Bediuzzaman  kaže, „1400 godina nakon vremena Ashaba“ jednako je početku hidžretskih 1400-tih ili 1979.-1980. godini po gregorijanskom kalendaru.

U svojoj hudbi, kad je govorio pred 10,000 ljudi u Abadžadskoj džamiji u Damasku 1327.  godine,  Bediuzzaman  je govorio o budućnosti islamskog svijeta nakon hidžretske 1371. godine. Spomenuo je vrijeme borbe očekivanog Mahdija dajući različite datume o vremenu pred kraj svijeta.

Bediuzzaman daje slijedeće datume o početku rada Hazreti Mahdija (as) i njegovoj intelektualnoj pobjedi nad ateističkim razmišljanjima:

„Istina u hudbi iz Damaska o pogledu na islamski svijet nakon 1371... možda ne sada ali 30-40 godina kasnije,  kako bi potpuno objedinio znanost i znanje koje mu je potrebno kroz umjetnost, znanost i vještine, dobrobiti civilizacije i one tri sile, i da bi prevazišao devet prepreka, On je poslao naklonost ka istraživanju istine, umjerenosti i ljubavi ljudskih bića na frontovima tih devet neprijatelja. Božijom voljom, on će ih poraziti nakon pola stoljeća. (Hudba iz Damaska, str. 25)

U ovom obraćanju u Damasku on upućuje na događaje koji će se desiti nakon 1371. hidžretske godine i kaže da će Hazreti Mahdi (as) započeti svoj rad 30-40 godina nakon 1371. godine. Ovaj se datum izjednačava sa 1401.-1411. po Hidžri, ili  1980.-1990. godinom po gregorijanskom kalendaru.

U drugom dijelu istog obraćanja Bediuzzaman  kaze da će Hazreti Mahdi (as) intelektualno ušutkati ateistički ideološki sustav koristeći se sredstvima koje je obezbjedila znanost, znanje i civilizacija. On daje datum za tu intelektualnu superiornost u riječima: „pola stoljeća nakon 1371. godine.“ To znači 1421. hidžretske godine ili 2001. godine po gregorijanskom kalendaru.

Još jedna izjava Bediuzzamana u pogledu vremena pred kraj svijeta kaže:
[13]71, SUNCE JE POČELO DA IZLAZI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POCETI DA IZLAZI. ČAK IAKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30-40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Godine kada će se prava zora (al-Fajr as-Sadiq) pojaviti, prema Bediuzzamanu su:

1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991

Prema ovoj analizi Bediuzzamana, ateizam i materijalistička filozofija, ideje koje pretstavljaju laž nasuprot istine, će početi da se raspadaju u periodu 1981. do 1991. godine i bit će potpuno ušutkane i ideološki raspršene 2001. godine (samo Bog zna istinu).
Još jedan pasus Bediuzzamana Saida Nursija o dolasku Hazreti Mahdija (as) glasi:

„Postoje takve intelektualne tendencije da, čak iako ta osoba KOJA JE ISTINSKI  OČEKIVANA I DOĆI ĆE ZA STOINU GODINA, dođe u to vrijeme... (Kastamonu Postskript, str. 57)

Bediuzzaman Said Nursi govori o Hazreti Mahdiju (as) riječima „ osoba koja je istinski očekivana i doći će za stotinu godina“ i naglašava da se on još nije pojavio u njegovo vrijeme. Pri tome, on kaže da je to onaj koga čekaju muslimani i da će doći sto godina nakon njegovog života. Bediuzzaman je živo 1300-ih po Hidžri. Dakle, stoljeće/stotinu godina nakon nega, 1400-ih po Hidžri, je doba kada će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti.

Sve ove informacije pokazuju da je Bediuzzaman bio veliki učenjak i blagoslovljeni pojedinac/evlija. Bog ga je nadahnuo da predvidi mnoge stvari koje se dešavaju u naše vrijeme. I kao što kaže u svojim djelima, Božijim dopuštenjem, Hazreti Mahdi (as) će se pojaviti u ovom stoljeću, „proljeće islama ili Islamska unija će nastati i moralne vrijednosti islama će prevladati na svijetu.

Bediuzzaman Said Nursi pridobio je ljubav tisuća muslimana svojim izuzetnim vrlinama i iskrenim zalaganjem. Svi koji su ga poznavali bili su zadivljeni njegovom iskrenošću i prijateljstvom koje se oslikavalo u toploti vjerskih moralnih vrijednosti, i gajili su veliku i iskrenu ljubav prema njemu u svojim srcima. Iako je prošlo mnogo godina od njegova odlaska, još ga se sjećaju s ljubavlju oni koji su ga poznavali ili oni koji ga nikad nisu upoznali ali su pročitali bar jedno njegovo djelo.

Značajan doprinos „Risale–i Nur-a“ islamskom svijetu


Bediuzzaman Said Nursi godinama je propovjedao postojanje Boga i moralne vrijednosti Kur'ana s velikom upornošću. Njegove pismene i usmene propovjedi su bile uzrok da se mnogi, nekada nezainteresirani ljudi predaju Bogu, da steknu dublju vjeru i da odluče da žive na način  kojim će On biti zadovoljan. Nastavio je sa svojom svetom dužnošću čak i nakon svoje smrti preko „Risale-i Nur-a,“ a taj rad traje i danas. Bediuzzaman je skupljao bit Kur'ana u svojoj duši, imao je senzibilitet da sazna istinu i sve sitne detalje događaja, raspravljao je o svemu o čemu je saznavao unutar sebe ali je i ono za što je mislio da će ljudima trebati, najmudrijim i najiskrenijim jezikom pretakao u svoje knjige. Prema tome, svaki red „Risale-i Nur-a“ se odražava jako daleko. U ovim djelima ljudi moraju uočiti mudrost i izvući lekcije iz njih. Zaista, svako ko ih čita otvorenog srca lako će uočiti rješenja za bilo kakve pogrešne ideje koje mu se mogu javiti i upoznati se sa stvarima koje su mu nepoznate kroz ova djela. Po Bediuzzamanovim ličnim riječima “Risale-i Nur na brzinu liječi ljude koji su duhovno ranjeni i u potrazi za istinom.”

Gdin. Adnan Oktar prenosi: “Bediuzzaman je predvidio događaje iz 1971. godine,  20 godina unaprijed”

ADNAN OKTAR: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Utječem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. „Reci: „Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!“ (Sura al-Falaq) „Kul e’uzu bi rabbil felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gasikin iza vekab. Ve min šerri–n–neffasati fil ‘ukad. Ve min šerri hasidin iza hased.“

Pogledajte, ovdje Bediuzzaman kaže; “Da, bez podvojavanja, 'zlo'  (šerri) čini 500, i 'od' (min) je 90.  Brojni ajeti govore o budućnosti, kao što tvrde i imam Ali (neka mu se Bog smiluje) i Ghawth al-A'zam (k.s.) koji su aludirali na oba naša stoljeća i ta vremena u njihovim predviđanjima budućnosti, vidjeli su oba ta stoljeća i prorekli potpuno isto. Ako 'gasikin' čini 1161 a 'iza vekab' čini 810, riječi „gaskin iza vekab“ ne ukazuju na ta vremena nego na značajna materijalna i nematerijalna zla tih vremena. Ako ih se sabere čine 1971 i otkrivaju informacije o nečemu veoma zlom u to vrijeme. Ako se ne ispravi ono što je danas zasađeno, udarci će sigurno biti strašni.“ Bediuzzaman to kaže za “komunističku anarhiju koja je počela 1971. godine”

Utječem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. “... onima koji ne vjeruju – zaštitnik je Sotona.” (Sura al-Baqara, 257) “Waallatheena kafaroo,” on ovdje govori o riječima Svemogućeg Boga. Bediuzzaman kaže da je abadžad proračun riječi „sotona “ (“na arapskom “šejtan”), što znači lažni intelektualni koncept, daje datum 1417. hidžretske godine ili 1997. godine po gregorijanskom kalendaru. On kaže da će u  to vrijeme lažni ateistički sustav, u satanskoj službi, postati ekstremniji i nasilniji širom svijeta. Bediuzzaman također govori i o događajima u Turskoj u tom vremenu. Dogodio se puč 28. februara 1997. godine, kao što znate. Bediuzzaman se u svojim obraćanjima također osvrće i na to. Muslimani su bili u veoma teškom stanju u to vrijeme. Činjena im je teška nepravda. On se i na to osvrće. (25. september 2011. A9 TV)

2012-09-25 16:38:02

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top